Лічылкі

  Главная  Родителям    Родная мова    Лічылкі

  Хадзіў буська па балоту,

  Ён шукаў сабе работу.

  Шукаў, шукаў, не знайшоў

  І заплакаў ды пайшоў.

   

  Ішоў баран па крутых гарах,

  Сарваў траўку,

  Палажыў на лаўку.

  Хто яе возьме, той вон пойдзе.

  Раз Аліса, , два Аліса,

  Тры, чатыры – павярніся:

  Ты ўбачыш дрэвы, краскі

  І героеў добрай казкі.

  Раз, два, тры, чатыры, пяць –

  Будзем у хованкі гуляць.

   

  — Заяц-месяц, дзе ты быў?

  — У лесе.

  — Што рабіў?

  — Лыкі драў.

  — Куды клаў?

  — Пад калоду.

  — Выйдзі вон із карагоду!

  Эны-бэны, фіны, лёк,

  Сам Пятровіч бліны пёк.

  Пёк, пек, не дапёк,

  Схапіў шапку дый уцёк.

   

  Ляцеў воран

  У трубу чорну.

  Дым валіць —

  Табе жмурыць.

  Ішоў баран

  Па крутым гарам,

  Вырваў траўку,

  Палажыў на лаўку.

  Хто яе возьмець,

  Той вон пойдзець.

   

  Кацілася торба

  З высокага горба,

  А ў той торбе

  Хлеб, пшаніца.

  З кім жадаеш

  Ты дзяліцца?

  Ішла кукушка міма сеці,

  А за ёй пішчалі дзеці.

  Кук-мак, кук-мак,

  Выбірай адзін кулак.

  Ку-ку, ку-ку,

  Прынімай адну руку.

   

  Раз, два - рукава,

  Тры, чатыры - нос ў чарніле,

  Пяць, шэсць - кашу есць,

  Сем, восем - сена косім,

  Дзевяць, дзесяць

  Мішу просім.

  Стакан, лімон,

  Выйдзі вон!

  Стакан вады,

  Выйдзі ты!

   

  Ішла кошка па раялі,

  Наступіла на педалі

  I ад болю закрычала:

  — Мяу!

  Раз, два, тры, чатыры, пяць,

  Выйшаў месяц пагуляць,

  А за месяцам луна —

  Аставайся ты адна.

   

  Раз, два, тры, чатыры, пяць,

  Выйшаў зайчык пагуляць.

  А за зайчыкам луна,

  Просіць выйсці калдуна.

  Раз, два, тры, чатыры, пяць,

  Выйшаў зайчык пагуляць,

  А за зайцам — шэры воўк,

  Воўк у зайцах знае толк.

   

  Раз, два, тры, чатыры,

  Кошку грамаце вучылі:

  Не чытаць, не пісаць,

  А за мышкамі скакаць.

  Раз, два, тры, чатыры, пяць,

  Шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць,

  Выплывае белы месяц,

  А за месяцам луна,

  Хлопчык дзеўчыны слуга.

  - Ты, слуга, падай карэту,

  А я сяду і паеду.

  Ты, слуга, падай лімон,

  А я свісну, а ты - вон!

  Раз, два, тры, чатыры, пяць,

  Шэсць, сем, восем, дзевяць, дзесяць,

  Выплывае белы месяц,

  А за месяцам луна,

  Выйшла дзевіца-слуга.

  - Ты, слуга, падай карэту,

  А я сяду і паеду,

  Ты, слуга, падай мятлу,

  А я хату падмяту.

   

  Бегла курка па таку,

  Па зялёным табаку,

  Ела сахар і мядок,

  Адчапіся, каралёк.

   

  Села курка на вазок,

  Едзе курка на таржок

  І купляць, і прадаваць.

  Каго будзеш выбіраць?

  Жыў на возеры туман,

  У тумане плыў Іван,

  Над Іваном слаўся лён, -

  Хто не верыць – выйдзі вон.

   

  Раз ку-ку, два ку-ку,

  Бяжыць вожык па таку.

  А за ім вясёлы зай,

  Каго хочаш – выбірай.

  Валя, Галя і Валодзя

  Полюць боб на агародзе.

  Цяжка боб палоць густы,

  Памагчы ім пойдзеш ты.

   

  Плыў па моры чамадан,

  Ў чамадане быў дыван,

  На дыване плаваў слон.

  Хто не верыць – выйдзі вон!

  Раз, два, тры,

  Мыўся коцік на двары.

  А калі закончыў мыцца,

  Наступіў на лапку мышцы.

  - О-ё-ёй! Хіба так можна?! –

  Плача мышка. – Асцярожна!

   

  Чорны жучок сеў на сучок,

  Сучок зламаўся,

  Жучок падняўся.

  Нясі яму папіць.

  А табе – вадзіць.