Прыказкі і прымаўкі

  Главная  Родителям    Родная мова    Прыказкі і прымаўкі

  Адна галава добра, а дзве лепей.

  Адна ластаўка вясны не робіць.

  Адно вока бачыць далёка, в два – яшчэ далей.

  Адной рукой і вузла не завяжаш.

  Бацькоў слухаць – гора не знаць.

  Бацькоў любі, старых паважай.

  З мора вады не выліць, з песні слова не выкінуць.

  Век жыві, век вучыся.

  Добра таго вучыць, хто ўсё хоча ведаць.

  Слова як птушка: выпусціў – не вернеш.

  Ваўкоў баяцца – у лес не хадзіць.

  Веды даражэй за золата.

  Вялікаму караблю – вялікае плаванне.

  Дзе гультай ходзіць, там жыта не родзіць.

  Гультай і лянота – два сябры: адзін без аднаго жыць не могуць.

  Дрэва славіцца пладамі, а чалавек – рукамі.

  Для чалавека работа – найлепшы лекар.

  З малых крыніц вялікая рака нараджаецца.

  Хто за Радзіму гарой, той сапраўдны герой.

  Жыццё пражыць – не поле перайці.

  За двумя зайцамі пагонішся – ніводнага не зловіш.

  Красавік з вадою, май з травою.

  Лепш недагаварыць, чым перагаварыць.

  Людзей слухай, а свій розум май.

  Ласкавае слова і звера ўлагодзіць.

  Малы верабей, ды спрытны.

  Менш гавары, больш рабі.

  Не сілай бяры, а розумам.

  У чужой старонцы не так свеціць і сонца.

  Пад ляжачы камень вада не цячэ.

  Розум – найлепшае багацце.

  Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца.

  Хто зямлю корміць, той і сам есць.

  Цішэй едзеш – далей будзеш.

  Важна смеласць, але патрэбна і ўмеласць.

  Дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся.

  Рукі – да работы, ногі – да ахвоты, галава – да ўсяго.

  Цяпер машыны не даюць людзям гнуць спіны.

  Жыві сваім розумам, а не чужым.

  Для добрага чалавека дабра не шкода.

  Праца чалавека корміць, а лянота порціць.

  Ад лені не гнуцца калені.

  Калі без работы сядзець, можна адубець.

  Хто работу робіць, а хто варон ловіць.

  Калі ўзяўся за дугу, не кажы, што не магу.

  Хто хоча, той можа.

  Хто першы, той лепшы.

  Слова давай, дык яго і трымай.

  Шчасце само ў рукі не ідзе.

  Добрае само не хваліць.

  На праўдзе свет стаіць.

  Не бяры чужога нічога – не бойся нікога.

  Чужога хвалі, а свайго ў гразь не тапчы.

  Прад дужым не гніся, над слабым не глуміся.

  Бацькоў любі, старых паважай, здароўе беражы, Айчыне верна служы.

  Ад душы працуеш – Радзіму мацуеш.

  Айчыну любіць – патрыётам быть.

  Любі сваю Радзіму, сваю маці – і не будеш гора знаці.

  Што аднаму не пад сілу, тое лёгка калектыву.

  Калі адзін не зможаш, дык калектыў дапаможа.

  Адзін працуе цэлы дзень, другі глядзіць, дзе лепшы цень.

  Дзе шчырая праца – там густа, а дзе лянота – там пуста.

  Дзе раней жыта рукамі жалі, там цяпер камбайны зашагалі.

  Колас да коласа, а Радзіме сноп.

  Не будзе таго ніколі, каб жылі мы ў няволі.

  Нашы сябры – па ўсёй зямлі.